Lid RvT met profiel dierenwelzijn

Omdat DOA zich in een meerjarig veranderproces bevindt, heeft zij behoefte aan een sterke Raad van Toezicht met brede expertise die kan optreden als toezichthouder en klankbord voor directeur en management team.

Wie zijn we?

DOA

Dierenopvang Amsterdam (DOA) is het grootste en op-een-na oudste centrum voor Dierenwelzijn in Nederland. Wij zijn een enthousiaste en ambitieuze organisatie met 35 vaste en 250 vrijwillige medewerkers. Daarnaast prijzen we ons natuurlijk rijk met alle trouwe partners, klanten, donateurs en betrokken Amsterdammers die ons een warm hart toedragen.
In 2020 hebben wij 1161 katten, 609 honden en 197 konijnen opgevangen en verzorgd. De omzet bedroeg in dat jaar zo’n 2,8 miljoen euro en de financiële situatie is gezond te noemen.

Er is nog wel veel werk aan de winkel: we willen voortzetten waar we in 1901 mee begonnen zijn: een maatschappelijk geëngageerde onderneming met een duidelijk doel. Toen streden we voor de oprichting van een asiel, nu streven we juist naar het overbodig maken van datzelfde asiel. Huisdieren horen bij een baasje, niet in een asiel. Door middel van onder andere educatie en training willen we zorgen voor beter geïnformeerde huisdiereigenaren om zo de instroom van dieren in ons asiel terug te brengen. Tegelijkertijd voorzien we diezelfde eigenaar ook van allerlei gemak in de vorm van dagopvang, medische zorg, en dierbenodigdheden.

Dierenwelzijn hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij zijn daarom continu bezig dit verder te verhogen door middel van het optimaliseren van de huisvesting, aangepast aan de behoeftes van het individuele dier, door het kennisniveau van medewerkers en vrijwilligers te verhogen en door veel tijd te steken in training en verrijking van de dieren. Ook zijn wij bezig een professionele Dierenwelzijnsraad op te zetten.

De Raad van Toezicht (RvT)

Omdat DOA zich in een meerjarig veranderproces bevindt heeft zij behoefte aan een sterke Raad van Toezicht met brede expertise die kan optreden als toezichthouder en klankbord voor directeur en management team.

De RvT van DOA bestaat uit zes leden, ieder met een eigen vakgebied. De zittende leden hebben een achtergrond in dierenwelzijn, ICT/innovatie, juridische zaken, vastgoed/facilitair en fondsenwerving/communicatie en vullen elkaar zo aan op de verschillende expertisegebieden. We zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Onze samenwerking en teamspirit zijn uitstekend, we combineren serieus werken met het nodige plezier.

En nu is er recentelijk binnen de RvT een positie vrijgekomen.

De vacature

Lid RvT met profiel dierenwelzijn

Per februari 2022 zoeken wij:
1 Lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied Dierenwelzijn.

Om deze rol optimaal uit te kunnen oefenen, is toezichthoudende ervaring geen must. Het beschikken over bestuurlijke kwaliteiten en het hebben van ervaring met het besturen van organisaties in transitie is een pre. Daarnaast beschik je over kennis en ervaring op het gebied van dierenwelzijn, bij voorkeur wat betreft gezelschapsdieren.

DOA is continu bezig met het verhogen van het dierenwelzijn en richt zich daarbij op drie pijlers: hoogwaardige opvang van dieren, een zo kort mogelijk verblijf in het asiel (snelle uitstroom) en het helpen van eigenaren een dier te behouden (verminderde instroom).

Je zal bij diverse plannen en projecten betrokken zijn die deze pijlers ondersteunen. Denk aan het optimaliseren van een zo stress vrij mogelijke huisvesting met bijbehorende inrichting en verrijking. Het ontwikkelen van nieuwe trainings- en behandeltechnieken die zorgen voor de juiste individuele aandacht en training voor bijvoorbeeld getraumatiseerde dieren of dieren met gedragsproblemen. Informatievoorziening naar eigenaren en methoden om dierwelzijn zo objectief mogelijk te meten. Dit alles zoveel mogelijk op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook zal je regelmatig overleggen met de nieuw op te zetten Dierwelzijnsraad van DOA.

Algemene Eisen Lidmaatschap Raad Van Toezicht DOA (profiel)

 • Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, besluitvaardigheid, slagvaardigheid en kritische houding;
 • Bestuurlijke en organisatorische ervaring en strategisch denkvermogen;
 • Affiniteit met dierenwelzijn (in het bijzonder voor honden en katten) en met de doelstelling, missie en kernwaarden van DOA.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld; een teamspeler
 • De juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
 • Voldoende beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens de zittingsperiode
 • Bereidheid om te participeren in een commissie van de Raad

In de samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht letten wij verder op:

 • Het beschikken over een respectabel en relevant netwerk en de bereidheid om dat actief in te zetten voor DOA;
 • Balans in diversiteit in de Raad van Toezicht op gebied van leeftijd, gender, culturele achtergrond en expertise;
 • Regionale binding met de regio groot-Amsterdam (geen must, wel een pre).

De Raad van Toezicht van DOA vergadert tenminste vijf keer per jaar en indien nodig vaker. Daarnaast vinden er periodiek vergaderingen plaats van de commissies van de Raad.
We zijn op zoek naar een kandidaat die voldoende tijd beschikbaar heeft voor een goede invulling van deze (onbezoldigde) nevenfunctie (gemiddeld ca. 1 dag per maand).

Informatie

Hebben we je enthousiast weten te maken en wil je meer weten? Neem dan contact op met Gijs Pelser (voorzitter RvT) via gijspelser@gmail.com.

Meedoen

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en vind je het leuk om je met hart en ziel te verbinden aan DOA? Reageer dan voor 1 februari met een motivatiebrief en CV via het emailadres gijspelser@gmail.com.