Lid RvT met financieel profiel

DOA bevindt zich in een meerjarig veranderproces en heeft daarom behoefte aan een sterke Raad van Toezicht met brede expertise die kan optreden als toezichthouder en klankbord voor directeur en management team. Recentelijk is de positie van RvT lid vrijgekomen met financieel profiel.

Wie zijn we?

DOA

Dierenopvang Amsterdam (DOA) is het grootste en op-een-na oudste centrum voor Dierenwelzijn in Nederland. Wij zijn een enthousiaste en ambitieuze organisatie met 35 vaste en 330 vrijwillige medewerkers. Daarnaast prijzen we ons natuurlijk rijk met alle trouwe partners, klanten, donateurs en betrokken Amsterdammers die ons een warm hart toedragen.

In 2019 hebben wij 1258 katten, 681 honden en 170 konijnen opgevangen en verzorgd. De omzet bedroeg in dat jaar zo’n eur.2,8 miljoen en de financiële situatie is zeer gezond te noemen.

Er is nog wel veel werk aan de winkel: we willen voortzetten waar we in 1901 mee begonnen zijn: een maatschappelijk geëngageerde onderneming met een duidelijk doel. Toen streden we voor de oprichting van een asiel, nu streven we juist naar het overbodig maken van datzelfde asiel. Huisdieren horen bij een baasje, niet in een asiel. Door middel van onder andere educatie en training willen we zorgen voor beter geïnformeerde huisdiereigenaren om zo de instroom van dieren in ons asiel terug te brengen. Tegelijkertijd voorzien we diezelfde eigenaar ook van allerlei gemak in de vorm van dagopvang, medische zorg, en dierbenodigdheden.

De Raad van Toezicht (RvT)

Omdat DOA zich in een meerjarig veranderproces bevindt heeft zij behoefte aan een sterke Raad van Toezicht met brede expertise die kan optreden als toezichthouder en klankbord voor directeur en management team.

De RvT van DOA bestaat uit zes leden, ieder met een eigen vakgebied. De zittende leden hebben een achtergrond in dierenwelzijn, ICT/innovatie, juridische zaken, vastgoed/facilitair en fondsenwerving/communicatie en vullen elkaar zo aan op de verschillende expertisegebieden. We zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Onze samenwerking en teamspirit zijn uitstekend, we combineren serieus werken met het nodige plezier.

En nu is er recentelijk binnen de RvT een positie vrijgekomen.

De vacature

Lid RvT met financieel profiel

Per 1 september 2020 zoeken wij daarom:

1 Lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiën en Controlling

Om deze rol optimaal uit te kunnen oefenen, is toezichthoudende ervaring geen must. Wel beschik je over ruime financiële en bedrijfskundige expertise. Je hebt de kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën en kunt een goed klankbord zijn voor de directie. Je hebt voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen goed te kunnen keuren maar idealiter ook kennis van vermogensbeheer en financiële lange termijn strategieën. Daarnaast beschik je over bestuurlijke kwaliteiten en heb je ervaring met het besturen van organisaties in transitie.

Profiel

 • Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, besluitvaardigheid, slagvaardigheid en kritische houding;
 • Bestuurlijke en organisatorische ervaring en strategisch denkvermogen;
 • Affiniteit met dierenwelzijn (in het bijzonder voor honden en katten) en met de doelstelling, missie en kernwaarden van DOA.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld; een teamspeler
 • de juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
 • Voldoende beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens de zittingsperiode
 • Bereidheid om te participeren in een commissie van de Raad

 

In de samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht letten wij verder op:

 • ·Het beschikken over een respectabel en relevant netwerk en de bereidheid om dat actief in te zetten voor DOA;
 • Balans in diversiteit in de Raad van Toezicht op gebied van leeftijd, gender, culturele achtergrond en ervaring;
 • Regionale binding met de regio groot-Amsterdam (geen must, wel een pré)

De Raad van Toezicht van DOA vergadert tenminste vijf keer per jaar en indien nodig vaker. Daarnaast vinden er periodiek vergaderingen plaats van de commissies van de Raad.

We zijn op zoek naar ervaren kandidaten met een stevig financieel profiel die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze (onbezoldigde) nevenfunctie (gemiddeld ca. 1-2 dagen per maand).

Informatie

Hebben we je enthousiast weten te maken en wil je meer weten? Neem dan contact op met Gijs Pelser (plaatsvervangend voorzitter RvT, 06-28761761) of via gijspelser@gmail.com.

Meedoen

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en vind je het leuk om je met hart en ziel te verbinden aan DOA? Reageer dan voor 15 september met een motivatiebrief en CV via het emailadres gijspelser@gmail.com.