Zorg op maat

Ieder dier is in onze ogen een individu; een hond, kat of konijn met specifieke eigenschappen en behoeftes. Dat vraagt om een aanpak op maat. Daarom werken we met z'n allen (dierenarts, fysiotherapeut, gedragsdeskundige en verzorger) aan een zorgplan op maat zodra een dier bij ons binnen komt. Dus: wat is allemaal nodig om hem of haar een tweede kans te geven?

Buitenbeentjes

Ben je minder waard wanneer je als hond, kat of konijn niet 100% perfect bent? Wij vinden van niet. We noemen deze logees liefdevol: onze Buitenbeentjes. En in onze optiek verdienen juist zij een tweede kans!

 Lees meer over Buitenbeentjes

Trainen asielhonden

Elk jaar komen er veel honden in het asiel terecht. Om deze honden uit het hok te krijgen hebben we een project gestart om onze asielhonden les te geven door gediplomeerde Kynologisch Instructeurs.

 Lees meer over trainen asielhonden