Zorg op maat

Ieder dier is in onze ogen een individu; een hond, kat of konijn met specifieke eigenschappen en behoeftes. Dat vraagt om een aanpak op maat. Daarom werken we met z'n allen (dierenarts, fysiotherapeut, gedragsdeskundige en verzorger) aan een zorgplan op maat zodra een dier bij ons binnen komt. Dus: wat is allemaal nodig om hem of haar een tweede kans te geven?

Zorg op maat

Buitenbeentjes

Ben je minder waard wanneer je als hond, kat of konijn niet 100% perfect bent? Wij vinden van niet. We noemen deze logees liefdevol: onze Buitenbeentjes. En in onze optiek verdienen juist zij een tweede kans!Zorg op maat

Training asielhonden

Elk jaar komen er veel honden in het asiel terecht. Veel dieren hebben een nare periode achter de rug en hebben het in het asiel best zwaar. Er zijn geen vaste gewoontes, geen vaste verzorger, veel geluid, stress en andere honden. Om deze honden uit het hok te krijgen, extra aandacht te geven, ze weer te leren “leren” of gewoon leuk samen te werken met mensen hebben we een project gestart om onze asielhonden les te geven door gediplomeerde Kynologisch Instructeurs.