Het lawaai de baas

Elk jaar is er een periode dat er vuurwerk wordt afgestoken wat voor veel honden en andere dieren traumatisch is en voor veel angst en stress zorgt. Veel mensen zitten daarom elk jaar in de problemen omdat zij hun hond niett goed kunnen helpen. Via internet, en in het park hoort men veel wat men zou moeten doen maar niks werkt en helpt. 

 

Wat werkt nou wel? 

Wat bij de ene hond werkt, werkt niet altijd bij een andere hond, elk dier zal individueel bekeken moeten worden door een professional. Deze zal kijken naar: 

  • Wat doet de hond precies? 
  • Doet hij het in huis of buiten? 
  • Als het licht is of alleen als het donker is? 
  • Moet het hard en dus dichtbij zijn, of doet hij het ook als het heel ver weg is en dus zacht? 

 

Pas als deze informatie duidelijk is, kan men gaan kijken wat het plan van aanpak gaat worden. Als training een optie is, dan zal de training in de zomer al moeten beginnen, anders lukt het nooit. Soms is er voor de training ook medicatie nodig, niet om de hond “dopy” te maken maar om het geluid beter te verwerken of het leren te verbeteren. Dit vraagt om tijd en geduld. 

Er zijn honden die niet reageren op geluiden via de boxen, geluid CD of YouTube filmpjes werken dan niet en zal men samen met de gedragstherapeut moeten kijken wat wel haalbaar is. 

Wandelen 

Op dagen dat er veel vuurwerk wordt afgestoken en je hond reageert erg op de knallen tijdens het lopen, neem hem dan mee naar plaatsen waar men niet of nauwelijks knalt. En hou de andere wandelingen rond het huis kort en op tijden dat de knallen niet of nauwelijks te horen zijn. Zorg voor een goed passend tuig of halsband waar hij niet uit kan vluchten met een goede lijn die niet kan breken. Een Flexlijn (uitlooplijn) kan ook kapot gaan als de hond heel hard vlucht. Daarbij kan dit dan uit uw hand vallen en uw hond is weg.  Of u kan vallen door de snelheid die hij maakt, met alle gevolgen van dien. 

Op Oudejaarsdag zal de hond ook uitgelaten moeten worden, in de ochtend wandelen is vaak nog geen probleem. Maar juist de latere wandelingen (na 18 uur) kunnen een probleem zijn voor veel honden. Het is dan belangrijk om goede wandeling (aangelijnd) te maken op een plaats waar geen (nauwelijks) knallen zijn, en daarna pas weer op Nieuwjaarsdag in de vroegte als iedereen nog slaapt. 

Sommige honden kunnen afgeleid worden met eten of knaagwerk. Deze honden kunnen beter eten krijgen tijdens het knallen. Honden die juist niet eten door de stress, kunnen eten krijgen op hun normale tijd. 

Medicatie 

Soms hebben honden grote moeite met knallen, en zijn ze niet tot nauwelijks instaat om te leren dat de knallen er bij horen. Dan kan in overleg met een Dierenarts of de Gedragskliniek van de Faculteit van Utrecht over gegaan worden op medicatie. Het ligt erg aan de hond, zijn reactie en de omstandigheden welk medicatie het beste is voor de hond. Ga niet zelf iets aanschaffen zonder ondersteuning van een professional die zich hierin heeft verdiept. Sommige medicatie verdoven de hond uiterlijk, maar de geluidsprikkels worden gewoon geregistreerd door de hersenen. En dat wil je je hond niet aandoen. 

Steunen, aaien of niet? 

Een veel gehoorde opmerking is dat je een bange hond niet mag aaien, je beloont dan de angst. Dit klopt niet, de angst (een emotie) kan niet beloond worden. Het angst gedrag zou wel beloond kunnen worden, maar je kan je afvragen of de hond wel wat kan leren in die stress. 

Een hond kan gesteund worden, tegen je aanleunen en een hand op zijn schouder leggen is geen probleem. Hij leert dan hoogstens steun vragen als het nodig is. Praten tegen hem, dit kan hem ontspannen, maar vaak werkt dit niet op deze manier.  

Creëer een veilige plek voor hem, waar hij zich vaak terug trekt en kijk waar hij het meeste behoefte aan heeft. Dat kan zijn: 

  • Steun (tegen je aan liggen, op schoot liggen) 
  • Donker hoekje (aparte ruimte waar de knallen het minste doordringen) kijk of het dan mogelijk is radio of tv te plaatsen zodat het geluid het minste doordringt 
  • Onder de tafel of in  bench 
  • Afleiding (hersenwerk, verrijkingen, botten) 

 

Sommige honden kunnen zich altijd af laten leiden door en met eten. Dit kan men gebruiken om de hond te helpen. Hersenwerk is daar een mooie manier van. Door hem veel en heel lekker voer aan te bieden op een manier waar hij extra zijn best voor moet doen, kan hem helpen met het verwerken van alle knallen. Ideeën voor hersenwerk kunt u vinden op www.hersenwerkvoorhonden.nl. Of u kunt een workshop boeken bij DOA.